top of page

תמ"א 38

תמ"א 38 היא תכנית מתאר ארצית אשר מטרתה לעודד חיזוקם של מבנים קיימים שנבנו לפני שנת 1980 (ובשל כך אינם עומדים בתקן הנדרש) לצורך חיזוקם מפני רעידות אדמה.

כתמריץ לביצוע תמ"א 38, קרי, חיזוק מבנה קיים מפני רעידות אדמה, מעניקה תמ"א 38 תמריצים שונים הכוללים תוספת זכויות בניה למקרקעין עליהם מצוי המבנה (לעיתים קיימת אפשרות גם להעביר את זכויות הבניה למקרקעין אחרים לאחר שבוצעו עבודות החיזוק מכח תמ"א ובמקרים של היעדר אפשרות תכנונית למיצוי הזכויות במסגרת המקרקעין של המבנה הקיימים (מכונה "ניוד זכויות").

 

תמ"א 38 ניתנת למימוש באמצעות שתי חלופות: חלופה אחת על דרך הריסת הבניין הקיים והקמת בניין חדש תחתיו וחלופה שניה עיבוי הבניין הקיים והרחבתו.

תוספות הבניה המתאפשרות במסגרת תמ"א 38 כוללות תוספת קומות, הקמת מרפסות, הקמת ממדים לדירות הקיימות, הרחבת הדירות הקיימות ועוד. 

(על ההבדלים בין שתי החלופות והרלבטיות של כל אחת מן החלופות לביצוע תמ"א 38 תוכלו לקרוא במאמרים שפירסמנו תחת הלשונית "מאמרים").
 

עורכת דין שירן רומנו מלווה יזמים ובעלי זכויות שונים ברחבי הארץ. במסגרת הליווי בפרוייקטים מסוג תמ"א 38 מספק משרד עורכי דין SHR ייעוץ, ליווי וטיפול משפטי כולל ופרטני הן ליזמים והן לבעלי זכויות המעוניינים לבצע פרויקט תמ"א 38 של חיזוק הבניין בין על דרך עיבוי והרחבת הבניין הקיים ובין על דרך הריסת הבניין הקיים והקמת בניין חדש תחתיו.

פינוי בינוי

במסגרת פרויקט לפינוי בינוי נהרסים מבנים המצויים במתחם אשר הוכרז כמתחם פינוי בינוי בהתאם למסלולים הקיימים על פי חוק ובמקומם מוקמים מבנים חדשים. החוק מעמיד תנאיי סף לצורך הכרזה על מתחם כמתחם פינוי בינוי והליכים מקדמיים לצורך אישורה של תכנית פינוי בינוי. בשל כך פרק הזמן התכנוני הנדרש להליך פינוי בינוי הינו ארוך יותר מחד, אך מאידך מאפשר תכנון סביבתי רחב יותר ומתן מענה נרחב גם לצרכים ציבוריים, סביבתיים ותשתיות.

בין הפרויקטים מיוצגים על ידי משרדנו

מתחם שלונסקי 15-23 אי זוגיים נתניה
מהות הפרויקט: תמ"א 38 חיזוק והרחבה
שלב נוכחי: היתר
תמ"א 38 חיזוק והרחבה הכולל תוספת קומות, ממדי"ם ומרפסות לדירות הקיימות ו
הכשרת שטח לצורך חניון תת קרקעי הפרוייקט כולל 40 דירות בחמישה בניינים קיימים.


פרויקט שדרות ח"ן 11-13 נתניה
מהות הפרויקט: תמ"א 38 הריסה ובניה מחדש
שלב נוכחי: היתר. לאחר אישור תב"ע.
הריסת בניינים קיימים והקמת מגדל מג
ורים


פרויקט האסיף 4-6 תל אביב
מהות הפרויקט: תמ"א 38- חיזוק והרחבה
שלב נוכחי: החתמות
תוספת קומות, ממד"ים ומרפסות לדירות הקיימות. 32 דירות בשני בניינים קיימים.


מתחם נגבה רמת גן
מהות הפרויקט: פינוי בינוי
שלב נוכחי: החתמות
פינוי בינוי להריסת הבניינים הקיימים במתחם והקמת בניינים חדשים הכוללים את דירות הבעלים החדשות

 

עיר
bottom of page