top of page

ליטיגציה

"צדק צדק תרדוף. בקש שלום ורדפהו"

ליטיגציה משמעותה התדיינות של צדדים בפני ערכאה שיפוטית אשר מטרתה הינה הכרעה בסכסוך הקיים בין צדדים.

תפקידו של עורך דין במסגרת ההתדיינות הינה לבחון את הסוגיה המתעוררת, לחקור את היבטי החקיקה, הפסיקה והספרות המתאימים לסוגיה, ייעוץ ללקוח בדבר אופן ההתנהלות המתאים וייצוג טענותיו של הלקוח תוך התאמתם לטיעונים המשפטיים והפסיקות המתאימות בפני הטריבונל המשפטי הרלוונטי.

משרד עורכי דין SHR עוסק בייצוג משפטי בפני ערכאות שיפוטיות שונות וטריבונלים משפטיים ובכלל זאת, בפני בתי המשפט השונים, מפקחי הרישום על המקרקעין, ועדות מקומיות ומחוזיות לתכנון ובניה, ועדות בענייני פיצויים והיטלי השבחה לפי חוק התכנון והבניה, בתי משפט מקומיים, בוררויות ועוד..

ניסיונה העשיר של עו"ד שירן רומנו בכל היבטי המקרקעין והתכנון והבניה על כל התחומים הנושקים להם, השתתפותה בחקירת סוגיות משפטיות סבוכות וכתיבת פסקי בוררות בסכסוכים הנוגעים לתחומי הנדל"ן השונים, התמחותה של שירן במשרדי התובעת העירונית והשתתפותה ומעורבותה של שירן בועדות המקרקעין והתכנון ובניה של לשכת עורכי הדין, נוסף על נסיונה העשיר בייצוג בפני בתי המשפט השונים, מסייעים למשרד עורכי דין SHR לספק את השירות המקצועי הטוב ביותר עבור לקוחותיו.

מאזניים
bottom of page