top of page

מימון נדל"ן

מרבית עסקאות הנדל"ן בישראל מתבצעות באמצעות מימון פיננסי של בנקים, חברות ביטוח, קרנות מימון וכדומה.

כל עסקת נדל"ן הינה בעלת מאפיינים מסחריים וצרכים פיננסיים שונים וייחודיים ועל כן נדרש לבחון ולהתאים לכל עסקה את מאפייני המימון הנדרשים לה לשם הוצאתה לפועל באופן המיטבי והרווחי ביותר.

פניה לגורמי מימון נדרשת, בין היתר, ליזמי נדל"ן, קבוצות רכישה ואנשים פרטיים.

משרד עורכי דין שירן רומנו הרוש SHR מעניק ללקוחותיו ייעוץ, ליווי וייצוג משפטי בעת התקשרות מול גורמים פיננסיים כגון בנקים, קרנות מימון וחברות ביטוח. טיפול המשפטי בעסקת מימון  כולל ליווי הלקוח בניהול מו"מ משפטי מול גורמים פיננסיים, ניהול מו"מ משפטי ביחס לתנאיו של הסכם המימון, יצירת בטוחות בהתאם להסכמות הצדדים, ליווי משפטי שוטף במהלך תקופת המימון ועד לסיומה, השבה/ מחיקת הבטחונות אשר נוצרו בקשר עם עסקת המימון. 

היכולת שלנו לראיה כוללת של עסקת נדל"ן על כל היבטיה ומרכיביה מאפשרת לנו להבטיח את צרכיו הייחודיים של הלקוח והעסקה ולספק ללקוחותינו את השירות המשפטי הטוב והמקצועי ביותר בתחום.

bottom of page