top of page

מכירת דירה בבניין במהלך ביצוע פרויקט מסוג תמ"א 38

עודכן: 11 בדצמ׳ 2018

אורכו של פרויקט תמ"א 38 החל ממועד תחילת ניהול המו"מ בין הדיירים ליזם ועד לסיומו, קרי, מסירת הדירות החדשות לבעלים, הוא כ- 4.5 שנים ומעלה בפרויקט תמ"א 38 מסוג הריסה ובניה וכ-3 שנים בפרויקט תמ"א 38 מסוג חיזוק והרחבה .

לעיתים תכופות נקרית בדרכם של בעלי הדירות הזדמנות למכירת זכויותיהם במקרקעין לגביהם מתהווה פרויקט תמ"א 38 ומבקשים בעלי הדירות הקיימות לממש את זכאותם למכירת דירתם/ זכויותיהם בפרויקט לצד ג'. עסקת מכר כזאת, של בעלי הדירות הקיימות מחייבת התייחסות מיוחדת מבחינת היבט המס אשר יחול בעסקת המכר.

חשיבות מיוחדת נודעת למועד ההתקשרות בעסקת המכר מול צד ג', ביחס לשלביו השונים של ביצוע פרויקט התמ"א ככל שמדובר בתמ"א 38 מסוג הריסה ובניה מחדש.

התקשרות בעסקת המכר מול צד ג' תהיה בעלת תוצאות מס שונות ככל שמתבצעת בשלב שטרם קבלת ההיתר לביצוע פרויקט התמ"א 38, או בסיומו של הפרויקט לעומת התקשרות בעסקת המכר בשלב שלאחר הריסת הבניין.

לפיכך, טרם התקשרות בעסקת מכר בבניין בו מתבצע הליך של תמ"א 38 חשובה ההיוועצות בעורך דין בעל ידע, ניסיון ומומחיות בתחום לצורך קבלת החלטה נכונה ומושכלת ביחס למועד ההתקשרות המתאים עבור הדייר הרלוונטי. לצורך קבלת ההחלטה המתאימה יבחנו בין היתר, מלבד שלב הימצאותו של פרויקט התמ"א, גם פרמטרים נוספים אישיים לדייר אשר בעלי השפעה ביחס לגובה המס שיחול עליו בעסקת המכר.


עורכת דין שירן רומנו עוסקת בליווי חברות יזמיות, דיירים ותושבים בפרויקטים לביצוע תמ"א 38 וכן בעסקאות למכירה ורכישה של דירות מגורים וזכויות במקרקעין במהלך ההתקשרות וביצועם של פרויקטים מסוג תמ"א 38.
373 צפיות0 תגובות

コメント


bottom of page